STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

BIC Image Tools 2013 - Tài liệu giới thiệu công cụ quản lý thư viện ảnh BIC Image Tools 2013 gồm có: Tải một hoặc nhiều ảnh từ máy tính lên hệ thống cùng một lúc, chỉnh sửa kích thước ảnh, cắt ảnh, lật ảnh, tự động chỉnh sửa kích thước ảnh khi tải lên

2

BIC CRM 2013 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý khách hàng bao gồm: Quản lý danh mục, Quản lý thông tin khách hàng, Quản lý hợp đồng, Quản lý tài liệu, Quản lý email... cho phép nâng cao hiệu quả công việc của bạn.

3

BIC CMS 2013 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ quản trị nội dung. Quản lý thông tin bài viết, sản phẩm, dịch vụ, dự án...

4

BIC Editor 2013 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ soạn thảo nội dung: Chỉnh sửa kích thước chữ, font chữ, cỡ chữ, chèn các đối tượng hình ảnh, video, tài liệu, bảng, … Sự kết hợp giữa các công cụ BIC Editor 2013, BIC Image Tools 2013, BIC CMS 2013, ... sẽ tạo nên những bài viết hoàn thiện nhất.

5

TeamViewer - Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng TeamViewer (Chương trình hỗ trợ điều khiển máy tính từ xa)

WEB DESIGN COMPANY

Gửi báo giá Liên hệ tư vấn Chat zalo Hồ sơ năng lực