Soạn thảo nội dung chuyên nghiệp với BIC Editor

Soạn thảo nội dung chuyên nghiệp với BIC Editor

Chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng với BIC Image Tools

Chỉnh sửa hình ảnh dễ dàng với BIC Image Tools

Hỗ trợ chèn Multimedia (hình ảnh, video, audio, flash, tài liệu, Youtube, ...) vào nội dung bài viết.

Hỗ trợ chèn Multimedia (hình ảnh, video, audio, flash, tài liệu, Youtube, ...) vào nội dung bài viết.

Tính năng kéo thả chuyên nghiệp

Tính năng kéo thả chuyên nghiệp

Nâng cao khả năng tìm kiếm (Google, Yahoo, MSM…)

Nâng cao khả năng tìm kiếm (Google, Yahoo, MSM…)

Tích hợp công cụ phân tích hiệu quả kinh doanh qua website

Tích hợp công cụ phân tích hiệu quả kinh doanh qua website

Hỗ trợ tải đồng loạt ảnh lên cùng lúc

Hỗ trợ tải đồng loạt ảnh lên cùng lúc

Liên kết với mạng xã hội (Facebook, Zing Twitter...)

Liên kết với mạng xã hội (Facebook, Zing Twitter...)

Tự động chỉnh sửa kích thước ảnh

Tự động chỉnh sửa kích thước ảnh

WEB DESIGN COMPANY

Gửi báo giá Liên hệ tư vấn Chat zalo Hồ sơ năng lực