CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÁCH HỢP Thiết kế website
9.910528868 Tác giả

Bảng báo giá email hosting

Date 13/12/2017 Lượt xem: 5097

CÁC GÓI CẤU HÌNH TIÊU BIỂU
Đăng ký sử dụng ngay các gói email có sẵn, hoặc yêu cầu mở rộng nếu bạn cần

Giá dưới đây đã bao gồm VAT 10%

MAIL 1

 

Số lượng hòm mail: 05

Dung lượng: 1.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti Virut

Anti Spam

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

 

594.000
VNĐ/NĂM
 


Đăng ký ngay

MAIL 2

 

Số lượng hòm mail: 20

Dung lượng: 2.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti Virut

Anti Spam

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

 

1.188.000
VNĐ/NĂM


Đăng ký ngay

MAIL 3

 

Số lượng hòm mail: 50

Dung lượng: 5.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti Virut

Anti Spam

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

 

2.244.000
VNĐ/NĂM


Đăng ký ngay

MAIL 4

 

Số lượng hòm mail: 100

Dung lượng: 10.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti Virut

Anti Spam

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

 

3.828.000
VNĐ/NĂM


Đăng ký ngay

MAIL 5

 

Số lượng hòm mail: 200

Dung lượng: 20.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti Virut

Anti Spam

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

 

5.280.000
VNĐ/NĂM


Đăng ký ngay

MAIL 6

 

Số lượng hòm mail: 300

Dung lượng: 50.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti Virut

Anti Spam

Sao lưu dữ liệu hàng tuần

 

6.600.000
VNĐ/NĂM


Đăng ký ngay


WEB DESIGN COMPANY