Báo giá Email gói Pro+

Date 26/02/2019 Lượt xem: 2490

CÁC GÓI CẤU HÌNH TIÊU BIỂU
Đăng ký sử dụng ngay các gói email có sẵn, hoặc yêu cầu mở rộng nếu bạn cần
Giá dưới đây chưa bao gồm VAT 10%
Áp dụng từ 01/10/2018

MAIL PRO 1+

 

Số lượng hòm mail: 10

Số lượng nhóm mail: 01

Dung lượng: 10.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti virut, anti spam

Số lượng Domain: 01

 

120.000
VNĐ/THÁNG
 


Đăng ký ngay

MAIL PRO 2+

 

Số lượng hòm mail: 20

Số lượng nhóm mail: 02

Dung lượng: 20.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti virut, anti spam

Số lượng Domain: 01

 

210.000
VNĐ/THÁNG


Đăng ký ngay

MAIL PRO 3+

 

Số lượng hòm mail: 50

Số lượng nhóm mail: 05

Dung lượng: 50.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti virut, anti spam

Số lượng Domain: 02

 

390.000
VNĐ/THÁNG


Đăng ký ngay

MAIL PRO 4+

 

Số lượng hòm mail: 100

Số lượng nhóm mail: 10

Dung lượng: 100.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti virut, anti spam

Số lượng Domain: 02

 

700.000
VNĐ/THÁNG


Đăng ký ngay

MAIL PRO 5+

 

Số lượng hòm mail: 200

Số lượng nhóm mail: 20

Dung lượng: 200.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti virut, anti spam

Số lượng Domain: 03

 

1.330.000
VNĐ/THÁNG


Đăng ký ngay

MAIL PRO 6+

 

Số lượng hòm mail: 300

Số lượng nhóm mail: 30

Dung lượng: 300.000 MB

POP3/ SMTP/ Webmail

Anti virut, anti spam

Số lượng Domain: 03

 

1.890.000
VNĐ/THÁNG


Đăng ký ngay


WEB DESIGN COMPANY

Gửi báo giá Liên hệ tư vấn Chat zalo Hồ sơ năng lực