Thông báo về việc đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử trực tuyến

Date 13/04/2016 Lượt xem: 2429

Ngày 31 tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT) đề nghị các thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng bán hàng phải tiến hành đăng ký, thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Thông tư số 59/2015/TT-BCT trực tuyến trên Cổng Online.gov.vn, kể từ tháng 4 năm 2016 (Dự kiến ngày 05/04/2016).

Lưu ý:
-   Đối với  các ứng dụng di động được thành lập và hoạt động trước ngày 31/3/2016 phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký theo quy định tại Thông tư này trong vòng 60 ngày kể từ ngày 31/03/2016.

-  Quy trình đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử được thực hiện tương tự như đối với website thương mại điện tử. Chi tiết xem tại đây.

- Nội dung Thông tư số 59/2015/TT-BCT Quý vị có thể xem tại đây.

WEB DESIGN COMPANY

Gửi báo giá Liên hệ tư vấn Chat zalo Hồ sơ năng lực