Mr. Đặng Tùng Anh - Phó Giám đốc - Trung tâm chính phủ điện tử - Bộ TT&TT

Date 04/01/2021 Lượt xem: 2019

Mr. Đặng Tùng Anh 
Phó Giám đốc - Trung tâm chính phủ điện tử - Bộ TT&TT

Với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT chúng tôi rất khắt khe trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thiết kế website. Vừa phải có một giải pháp thiết kế sáng tạo, vừa phải đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và trải nghiệm tốt cho người sử dụng. BICWeb đã không làm chúng tôi thất vọng trong việc lựa chọn các bạn làm đơn vị triển khai dự án "Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố, hướng dẫn áp dụng thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư.". Chúc các bạn ngày càng phát triển và duy trì cái tâm và sự sáng tạo như các bạn đã cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.


WEB DESIGN COMPANY

Gửi báo giá Liên hệ tư vấn Chat zalo Hồ sơ năng lực