Mrs. Vũ Thị Toan - Trưởng phòng Truyền thông Thương hiệu - Tập đoàn Mavin

Date 05/03/2019 Lượt xem: 52

 Tôi đã hợp tác trong một số dự án làm về website của Tập đoàn Mavin với BICWeb, tôi hài lòng về cách phục vụ và đánh giá cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về thiết kế lẫn trong quá trình thực hiện. Đồng thời chất lượng hỗ trợ khách hàng 24/7 của công ty khá tốt giúp tôi có thể chủ động được công việc quản lý và cập nhật nội dung website. 


Mrs. Vũ Thị Toan

Trưởng phòng Truyền thông Thương hiệu - Tập đoàn MavinWEB DESIGN COMPANY

Gửi báo giá Liên hệ tư vấn Chat zalo Hồ sơ năng lực